07/04/2012

Đôi Bờ


Bất ngờ bị đánh thức cảm xúc da diết, dạt dào khi nghe ca khúc này!

"Đêm dài qua
dưới mưa rơi
em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời
em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh
giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh
đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông
sóng đôi nhau
thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau
đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh
với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh
đôi bờ đâu cách xa.

Đêm dần qua
ánh ban mai
đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ sông
soi bóng em dài
xa xa phía chân trời.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh
với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh
đôi bờ đâu cách xa.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh
với niềm tin thiết tha.

Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét